شرایط ثبت نام

شرایط و مقررات ثبت نام از متقاضیان اقامت در حسینیه نجف آبادیها(مشهد مقدس)
1- ثبت نام هر ماه از اول ماه قبل انجام می شود و ثبت نام تابستان , ایام عید و مناسبتهای ویژه زودتر انجام می شود. (با مراجعه به سایت برنامه زمانبندی وتاریخ ثبت نام رامطالعه فرمائید.)
2- فقط به درخواست متقاضیانی که متولدوشناسنامه ی صادره وساکن شهرستان نجف آبادداشته باشندرسیدگی خواهدشد وثبت نام نهائی بادرنظرگرفتن کلیه شرایط حسینیه انجام می گیرد.
3 - درتمامی فصول از بین پیش ثبت نام ها اسامی با قرعه کشی اعلام می گردد.
(پذیرش ها به صورت یک سال درمیان انجام میگیرد،ضمنا" در صورت خالی بودن اتاق ها در فصل زمستان محدودیت درنظرگرفته نمی شود. )
4- سرپرست فرم ها صرفا" به نام پدر، درغیر این صورت به نام مادر ثبت گردد، فرم به نام فرزندان باطل محسوب می گردد.
5-مشخصات افراد درهرشرایط سنی بایستی درلیست پیش ثبت نام قیدشده باشد.
6- افراد متقاضی درهراتاق حتما" باید با یکدیگر محرم باشند.
7- دراتاق های تودرتو بیش از دوخانوارثبت نام نگردد.
8- برای هر ثبت نام شماره تلفن همراه جداگانه ثبت گردد.
9- ازپذیرش افرادمجرد(خانم/اقا)درقسمت خانوادگی معذوریم.
10- حداکثرمدت اقامت دربهاروتابستان 5شب،ایام نوروز4شب،ماه مبارک رمضان10شب می باشدومدت اقامت درپاییزوزمستان باتوجه به تعدادمتقاضیان تعریف می گردد.
11- پذیرش شدگانی که به هردلیلی نتوانندبه مشهد بروند10روزقبل ازتاریخ مقرربه دفترمراجعه وانصراف خودرااعلام وهزینه رادریافت نمایندوبه هیچ وجه برگه پذیرش خودرادراختیارغیرقرارندهندزیراکه درمشهدپذیرش نشده وعواقب آن متوجه خودشان می گردد.
دفترحسینیه نجف آبادیها(مشهد مقدس)

ثبت نام موقت اتاق جهت قرعه کشی

اعلام نتایج قرعه کشی

لیست اسامی پذیرفته شده آذر97

نتایج قرعه کشی آذرروزیکشنبه 1397/8/6برروی سایت اعلام میگردد.

جهت ثبت نام نهایی وتسویه حساب پذیرفته شدگان بعدازقرعه کشی ازروز هفتم به مدت یک هفته

پیش ثبت نام قرعه کشی دی97

***پیش ثبت نام قرعه کشی آبان ازواجدین شرایط 8 صبح پنج شنبه 1397/9/1لغایت دوشنبه 1397/9/5 تا ساعت 1ظهربرروی سایت حسینیه نجف ابادیها امکان پذیرمی باشد. **نتایج قرعه کشی سه شنبه 1397/9/6برروی سایت اعلام میگردد. *** جهت ثبت نام نهايي با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملي کليه افراد (پذيرش شده درقرعه کشي) ازروزچهارشنبه 1397/9/7به مدت یک هفته (ازساعت 7الی 12ظهر) به دفترحسينيه نجف آبادمراجعه فرماييد*** ** .ديگر شرايط ثبت نام را حتما" بر روي سايت حسينيه نجف آباديها مطالعه فرمائيد****

درصد پرداخت انصراف اتاق

* انصراف اتاق تا 10 روز قبل از اقامت هزینه کامل برگشت داده می شود. * انصراف اتاق بین 10تا 5 روز قبل از اقامت 90درصد هزینه برگشت داده می شود. * انصراف اتاق بین 5روز تا 24ساعت ازاقامت 70درصد هزینه برگشت داده می شود . * از24ساعت مانده به اقامت 50درصد هزینه برگشت داده می شود . درضمن درهمه مواردسابقه افرادحذف شده تادرنوبت بعدی بتوانند ازحسینیه استفاده نمایند. دفترحسینیه نجف آبادیها (مشهدمقدس)

لیست قیمت اتاق ها

مشاهده قیمت غذا

امکانات داخل اتاقها

مشاهده جانمائی اتاقها

ساعت تحویل وتخلیه

نرخ خدمات رایانه ای ثبت نام اینترنتی در سایت حسینیه نجف آبادیها

نرخ اتحادیه صنف خدمات رایانه ای شهرستان نجف آباد :
ثبت نام اولیه جهت سرپرست خانواده مبلغ 25،000 ریال و به ازاء هر نفر زائر مبلغ 5،000 ریال اضافه می گردد .

درباره حسینیه

حسینیه نجف آبادیها بدست جمعی از خیرین نجف آباد جهت خدمت به زائرین امام رضا (ع) در مشهد مقدس تاسیس گردید .

Subscribe to Front page feed